ไพ่พรหมญาณ เป็นไพ่ชุดแรกของไทยและของโลกที่มีความสวยสดงดงามและมีคุณค่ายิ่งในเรื่องของศาสตร์และศิลป์ ซึ่งศิลปินได้บรรจงวาดและรังสรรค์ผลงาน ไว้อย่างวิจิตรงดงาม อีกทั้งยังเป็นการค้นพบที่สำคัญครั้งประวัติศาสตร์ที่จะปฏิวัติวงการโหราศาสตร์ไทย เพราะไพ่พรหมญาณสามารถรวบรวมหลักการและหัวใจของโหราศาสตร์ไทยไว้ได้อย่างสมบูรณ์ที่สุด จึงนับเป็นก้าวแรกแห่งการปฏิรูปเปลี่ยนแปลงรูปแบบการพยากรณ์และการทำนายของโหราศาสตร์ไทยในยุคโลกาภิวัฒน์

 เกี่ยวกับผู้แต่ง

พรหมญาณ รัตนญาณพิโมกขิ์
เกิดวันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๑๖

การศึกษา
- ปริญญาตรี นิติศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ประวัติการทำงาน
- เจ้าหน้าที่แผนกแรงงานสัมพันธ์ฝ่ายการบุคคล ของบริษัท ไทยซีอาร์ที จำกัด (เครือซิเมนต์ไทย)

เกียรติประวัติ
- นายกองค์การนักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- มีความเชี่ยวชาญโหราศาสตร์ไทยทางด้านเลข ๗ ตัว ๙ ฐาน มหาทักษา และเลขศาสตร์
นอกจากนี้ยังมีความเชี่ยวชาญโหราศาสตร์ต่างประเทศ อาทิเช่น ตำราขงเบ้งดูดาว ฮิบรูคาบาล่าโบราณ และ อียิปต์บาบิโลน

ที่อยู่ปัจจุบัน
เลขที่ 24/107 ซอยลาดพร้าว21 ถนนลาดพร้าว แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม
[คลิกดูแผนที่]
โทรศัพท์ :
02-938-9254
มือถือ : ๐๘-๔๐๒๒-๐๕๒๒, ๐๘-๖๔๑๙-๙๕๘๘

 ที่ปรึกษาอาวุโส

ซินแสธรรมวิทย์ ร่วมวิญญูชัย
เกิดวันที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๐๒

การศึกษา
- ปริญญาตรีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมธิราช
- จบการศึกษาด้านภาษาจีนที่โรงเรียนสอนภาษาสหคุณวิทยา

เกียรติประวัติ
- มีความเชี่ยวชาญโหราศาสตร์จีนทางด้านการดูฮวงจุ้ยที่ดิน บ้าน อาคารสำนักงาน บริษัท ห้างร้านสุสานแซกี รวมถึงซี่เถียว (ดวงจีน) โดยเป็นศิษย์ของท่านอาจารย์ สินศักดิ์ วิศิษฐ์สกุล ซึ่งเป็นผู้บุกเบิกวิชาฮวงจุ้ยในเมืองไทยออกสู่สาธารณชน เป็นท่านแรก และได้รับการถ่ายทอดวิชาโหงวเฮ้ง ลายมือ ลายเซ็น การตั้งชื่อ และเครื่องหมายการค้า
- มีความเชี่ยวชาญทางด้านโหราศาสตร์ไทย จักรราศีโดยได้รับการถ่ายทอดวิชาความรู้จากพี่ชาย ซึ่งเป็นศิษย์ของท่านอาจารย์สถิตย์ สถิตย์ยืนยง อีกทั้งยังได้ศึกษาเรียนรู้เพิ่มเติมทางด้านเลข ๗ ตัวพิสดาร มหาทักษาโบราณ และเจตภูติมอญ จากท่านอาจารย์ ชัยนรรค์ ภวาภิรมย์

ที่อยู่ปัจจุบัน
เลขที่ ๓/๑๐๐ หมู่บ้านบางบอนวิลล่า ซอยบางบอน ๑/๑๖ หมู่ ๙ ถ.สุขาภิบาล ๑ บางบอน กรุงเทพฯ ๑๐๑๕๐
โทรศัพท์ : ๐-๒๘๙๙-๒๑๕๖
มือถือ : ๐๘-๑๖๓๕-๒๖๒๕, ๐๘-๕๙๙๙-๐๗๕๑

 ศิลปินผู้วาดภาพประกอบ

นายยุทธกิจ ประสมผล
เกิดวันที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๑๗

การศึกษา
- วิทยาลัยช่างศิลป กรมศิลปากร ในระดับ ศ.ป. และ ศ.ป.ส. รวมทั้งศึกษางานศิลปะด้วยตัวเอง และครูอาจารย์ต่างๆ

ประวัติการทำงาน
- ทำงานศิลปะด้านประติมากรรม จิตรกรรม และศึกษาเพิ่มเติมมาตลอด

เกียรติประวัติ
- ได้รับรางวัลในระดับ มัธยม ปวช. ปวส. ในระดับเขตและระดับประเทศ (ประกวดวิชาการ) ในรายการต่างๆ เช่น Land and House, Toshiba, ป.ต.ท., ตราไปรษณีย์, ฯลฯ
- รางวัลศิลปะวิทยาลัยช่างศิลป กรมศิลปากรในสาขาจิตรกรรม ประติมากรรม สถาปัตย์ เซรามิค
- ร่วมแสดงงานศิลปกรรมเทิดพระเกียรติพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ และแสดงงานกลุ่มต่างๆ
- ได้รับเกียรติออกแบบและจัดทำพิพิธภัณฑ์สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชในหอสมุดเฉลิมราชกุมารี ที่อำเภอเขาคิชกูฑ จังหวัดจันทบุรี
- ได้รับเกียรติเขียนภาพให้บุคคลสำคัญต่างๆ ทั้งในประเทศ และต่างประเทศ ภาพประกอบหนังสืออีกหลายฉบับ ฯลฯ

ที่อยู่ปัจจุบัน
บ้าน : เลขที่ ๓๖/๖ หมู่บ้านพรจิรา ถ.เลียบคลอง ๗ ต.บึงคำพร้อย อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี
สตูดิโอ : ๘๐ โซน ซี ซอย ๔ จตุจักรพลาซ่า เขตจตุจักร กรุงเทพฯ
โทรศัพท์ : ๐-๒๖๑๘-๔๗๒๕
มือถือ : ๐๘-๖๓๗๐-๔๐๖๙, ๐๘-๙๒๘๓-๙๕๙๑

 ประสบการณ์จริงจากการพยากรณ์โดยอาจารย์พรหมญาณ รัตนญาณ
คุณพิทักษ์ เฉลิมเล่า ปฏิมากร ๕ สำนักช่างสิบหมู่ กรมศิลปากรเมื่อวันที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๔๙ ได้เกิดเหตุการณ์ที่พระพรหมเอราวัณ ถูกทุบทำลายจนช็อคศรัทธาประชาชนทั่วประเทศ ซึ่งผมได้รับมอบหมายให้ไปตรวจสอบความเสียหายเพื่อเตรียมการบูรณะซ่อมแซมขึ้นมาใหม่ ถัดจากวันนั้นมีโอกาสได้คุยกับคุณพรหมญาณ เกี่ยวกับเรื่องเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น ซึ่งคุณพรหมญาณได้เล่าถึงเหตุที่มาและให้คำแนะนำเกี่ยวกับการซ่อมแซมพระพรหมเอราวัณในครั้งนี้ ไว้อย่างถูกต้องหลายเรื่อง อาทิเช่น ผมมีโอกาสที่จะเป็นผู้รับผิดชอบในการซ่อมแซมบูรณะองค์ท่าน อีกทั้งยังยืนยันว่าภายหลังเสร็จสิ้นการทำงานแล้วพระพรหมจะประทานรางวัลซึ่งเป็นบ้านโดยให้ชื่อว่าบ้านพรหมเมตตา โดยในขณะนั้นผมกำลังมีความคิดที่จะสร้างบ้านอยู่พอดี นับเป็นเรื่องที่แปลกที่ภายหลังได้พูดคุยกับพรหมญาณและเสร็จสิ้นงานบูรณะซ่อมแซมพระพรหมองค์เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ผมได้มีโอกาสได้รับงานปั้นพระพรหมให้กับชาวต่างชาติ ทำให้มีโอกาสเริ่มต้นสร้างบ้านได้อย่างน่าอัศจรรย์


คุณพรเทพ อมรทรัพย์เจริญ ผู้จัดการฝ่ายขาย บริษัท อะกิฮาบารา จำกัด
เมื่อ ๖ ปีที่แล้ว มีโอกาสได้ดูดวงกับคุณพรหมญาณ ซึ่งตอนนั้นยังเป็นโสดอยู่ ได้รับคำทำนายเกี่ยวกับการมีลูกว่า ตัวผมจะมีลูกชายเป็นคนแรก ซึ่งเด็กคนนี้จะเกิดในวันอังคาร เมื่อผมอายุครบ ๓๓ ปี ซึ่งต่อมาผมได้สมรสเมื่อปี ๒๕๔๕ แต่ไม่มีบุตรสักที จึงมีโอกาสได้เข้าไปสอบถามและดูดวงอีกครั้งหนึ่ง ก็ได้รับการยืนยันคำตอบเดิม จนกระทั่งอยู่มาวันหนึ่งคุณพรหมญาณได้โทรหาพร้อมกับสอบถามว่า ภรรยาของผมมีข่าวดีแล้วหรือยัง ซึ่งผมค่อนข้างจะงงและแปลกใจ เนื่องจากไม่มีวี่แววในเรื่องของการมีบุตรเลย แต่หลังจากวันนั้น ภรรยาผมได้ตรวจสอบการตั้งครรภ์ ซึ่งผลปรากฎว่า กำลังตั้งครรภ์ ซึ่งสร้างความแปลกใจให้กับครอบครัวผมเป็นอย่างมาก ทั้งนี้เนื่องจาก ไม่มีใครทราบเรื่องนี้มาก่อนเลย หลังจากสอบถามเพิ่มเติมจากคุณพรหมญาณ ก็ยิ่งได้คำทำนายที่น่าแปลกใจว่า เด็กคนนี้จะลงมาเกิดเป็นเด็กผู้ชายในฤกษ์ของวันอังคาร และมีปานที่บริเวณด้านหลังอย่างแน่นอน ปัจจุบันนี้ลูกของผมเป็นเด็กชายและเกิดในวันอังคาร มีปานบริเวณด้านหลังจริงตามคำทำนายทุกประการ

คุณสมชัย ชำพาลี กรรมการผู้จัดการบริษัท สมชัย ดนตรีไทย จำกัด
รู้จักกับคุณพรหมญาณในฐานะเพื่อนสนิทของลูกชาย โดยวันหนึ่งลูกชายได้พามาหาที่โรงงานที่จังหวัดกาญจนบุรี ซึ่งก่อนหน้านี้ลูกชายได้ไปดูดวงกับคุณพรหมญาณ และได้ทักว่าที่โรงงานมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ซึ่งเป็นรูปปั้น ฤาษีอันเป็นสมบัติเก่าแก่ถูกวางไว้ในที่ที่ไม่เหมาะสม และไม่ได้รับการดูแลรักษาเท่าที่ควร ซึ่งในวันนั้นได้มีโอกาสค้นหาและพบรูปปั้นดังกล่าว ซึ่งผมได้รับมาจากครูบาอาจารย์ทางด้านดนตรี และได้วางไว้บนหลังตู้บ้านพักนานมากจนผมลืมไปแล้ว ทั้งนี้ภายหลัง มีการปิดทองบูรณะและทำพิธีบวงสรวงเพื่อให้การเคารพบูชาเป็นอย่างดี ปรากฏว่าธุรกิจการงานที่ทำอยู่ปัจจุบันมีความเจริญรุ่งเรืองก้าวหน้า ประสบกับความสำเร็จมากขึ้นตามลำดับ อีกทั้งล่าสุดได้สอบถามถึงเรื่องมีญาติผู้ใหญ่ท่านหนึ่งจะลงสมัครเข้ารับการเลือกตั้งสมาชิกสภาจังหวัด ว่าจะมีสิทธิ์ได้รับชัยชนะหรือไม่ ซึ่งคุณพรหมญาณได้ตอบว่า กรณีนี้ค่อนข้างยาก เนื่องจากผู้ใหญ่ไม่ให้การสนับสนุน ผลของการเลือกตั้งก็เป็นไปตามนั้นทุกประการ

คุณขวัญชัย สินเพิ่มคูณ กรรมการผู้จัดการ บริษัท เมซอง ฟิล์ม แอนด์ โปรดักชั่น จำกัด
ได้รับคำแนะนำจากเพื่อน ให้เข้ามาขอคำแนะนำในเรื่องของการทำธุรกิจกับคุณพรหมญาณ เป็นครั้งแรก สิ่งที่น่าประทับใจคือ คุณพรหมญาณสามารถบอกเล่าถึงสถานที่ทำงานของผมได้อย่างละเอียดว่าเป็นบ้านไม้ ๒ ชั้น สีขาว และมีศาลพระพรหม ซึ่งมีผู้รู้ได้ตั้งไว้อย่างถูกต้อง ซึ่งคุณพรหมญาณไม่เคยไปที่บริษัทของผมมาก่อนเลย อีกทั้งสามารถให้คำปรึกษาคำแนะนำในเรื่องของการทำธุรกิจต่าง ๆ ได้ค่อนข้างมีเหตุและผล จึงถือว่าคุณพรหมญาณมีความเชี่ยวชาญและรอบรู้ในเรื่องของการทำนายทายทักดวงชะตาได้อย่างแม่นยำ

คุณปรีดา ปรัตถจริยา กรรมการที่ปรึกษาสภาวัฒนธรรมเขตสัมพันธวงศ์ กต.ตร.สน.จักรวรรดิ แฟนพันธุ์แท้เยาวราช 2003
ได้มีโอกาสดูดวงโดยใช้ไพ่พรหมญาณชุดนี้ในการทำนาย กับคุณพรหมญาณ โดยไพ่ชุดนี้สามารถบ่งบอกเรื่องราวและปัญหาที่ผมประสบพบเจออยู่ในปัจจุบัน อีกทั้งยังมีคำแนะนำดีๆ รวมถึงแนวทางการแก้ไขปัญหาที่น่าสนใจ โดยเฉพาะเรื่องหน้าที่การงานที่ทำอยู่ สิ่งที่ประทับใจก็คือสามารถดูได้ละเอียดถึงบุคคลใกล้ชิด โดยเฉพาะผมเองกับภรรยา มีปัญหาในเรื่องของการมีบุตรยากซึ่งคุณพรหมญาณสามารถทักและรู้ได้โดยไม่ต้องบอก อีกทั้งได้แลกเปลี่ยนความรู้ทัศนคติ เกี่ยวกับไพ่พรหมญาณชุดนี้ ยิ่งทำให้รู้สึกว่ามีประโยชน์และมีคุณค่าเป็นอย่างยิ่ง

คุณศักดิ์ (นามสมมุติ)
ข้าพเจ้าได้เข้ามาปรึกษาหารือ กับคุณพรหมญาณเรื่องของคดีความที่ข้าพเจ้าถูกคำสั่งศาลให้พิพากษาจำคุก ซึ่งขณะนั้นกำลังยื่นอุทธรณ์และรอผลอยู่ปรากฎว่า เมื่อคุณพรหมญาณได้ตรวจดวงชะตาของข้าพเจ้าแล้ว มีคำแนะนำว่ากรณีนี้โอกาสที่ศาลจะรอลงอาญาคงยาก หรือแทบจะไม่มีโอกาสเลย แต่หนทางแก้ไขถ้าหากข้าพเจ้าเชื่อและยอมปฏิบัติตาม กล่าวคือ ข้าพเจ้าต้องขังตัวเองอยู่ที่บ้านคุณพรหมญาณเป็นเวลา 3 วัน โดยต้องสวดมนต์ไหว้พระและรักษาศีล 8 อย่างเคร่งครัด อนุญาติให้เฉพาะญาติพี่น้องคอยส่งอาหารให้เท่านั้น และห้ามพูดคุยกับใครโดยเด็ดขาด อีกทั้งคุณพรหมญาณยังให้ความมั่นใจอีกว่า หากข้าพเจ้าทำได้จริง โอกาสที่จะพ้นความผิดมีสูงมาก หรือ ถ้าต้องจำคุกจริงๆ ก็ติดไม่เกิน 3 เดือนเท่านั้น ซึ่งข้าพเจ้าก็ได้ปฏิบัติตามโดยดี ต่อมาศาลมีคำสั่งตัดสินพิพากษาลงโทษจำคุกโดยไม่รอลงอาญาเป็นเวลา 1 ปี ทำให้ข้าพเจ้าวุ่นวายใจมาก แต่ก็ได้รับคำยืนยันจากคุณพรหมญาณผ่านน้องสาวมาว่า ให้อดทนเพราะเป็นเศษกรรมเล็กๆน้อยๆ ยังไง ก็จะติดคุกไม่เกิน 3 เดือน ซึ่งข้าพเจ้าเองถูกกุมขังอยู่เป็นเวลาประมาณ 1 เดือนเศษเท่านั้น เและสิ่งมหัศจรรย์ก็เกิดขึ้น กล่าวคือ เมื่อคราวเฉลิมฉลองสิริราชย์สมบัติครบรอบ 60 ปี ได้มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าพระราชทานอภัยโทษให้กับผู้กระทำความผิดทั่วประเทศ โดยข้าพเจ้าถือเป็นหนึ่งที่มีรายชื่อเป็นคนสุดท้ายของการอภัยโทษคราวนั้น ซึ่งข้าพเจ้าและครอบครัวมีความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่านอย่างล้นพ้น เป็นที่สุด นับว่าสิ่งที่คุณพรหมญาณได้ให้คำแนะนำในครั้งนั้น สามารถสร้างกำลังใจในการแก้ไขปัญหาต่างๆได้เป็นอย่างดี แม้ดูบางทีอาจจะเป็นเรื่องที่เหนือเหตุผลและไม่สามารถอธิบายได้ก็ตาม