.
ข่าวประชาสัมพันธ์
.

หนังสือพรหมญาณ
พยากรณ์พร้อมไพ่ฉบับสมบูรณ์
ศาสตร์แห่งการพยากรณ์
ที่ประติวัติวงการโหราศาสตร์ไทย ที่ท่านสามารถพิสูจน์ได้ด้วยตัวเอง สามารถสั่งซื้อได้แล้ววันนี้

.

หนังสือพรหมญาณเล่มนี้
ได้รับการตั้งชื่อจาก
เจ้าประคุณสมเด็จพระพุฒาจารย์ (เกี่ยว อุปเสโณ)
วัดสระเกศราชวรมหาวิหาร

 • สัมภาษณ์ อ.พรหมญาณ รัตนญาณ จากรายการ "สะบัดช่อ"
 • สัมภาษณ์ อ.พรหมญาณ รัตนญาณ จากรายการ "สยาม@ไนน์"
 • คำนิยม

  แนะนำ "พรหมญาณ พยากรณ์"
  โดยอาจารย์ธนกร สินเกษม

  [คลิกเพื่อชมวีดีโอ]
            อาจารย์พรหมญาณ รัตนญาณพิโมกขิ์ เป็นถึงอดีตผู้นำนักศึกษา (นายกองค์การนักศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์) เมื่อมาทำหนังสือก็เป็นผู้นำอีก คือกล้าคิดกล้าทำในสิ่งที่คนอื่นไม่เคยทำมาก่อน หนังสือ "พรหมญาณพยากรณ์" พร้อมไพ่ เป็นนิมิตหมายที่ดีในวงการโหราศาสตร์ มีการทำนายโดยใช้ไพ่ที่เป็นเทพแทบจะทั้งหมด รวมทั้งวรรณกรรมต่างๆ เช่น รามเกียรติ์ พระอภัยมณี ขุนช้างขุนแผน สังข์ทอง สามก๊ก นับว่าถูกกับจริตของคนไทยที่ชอบในเรื่องของเทพ และละครต่างๆ ผสมกับการวางตำแหน่งของไพ่ที่ชัดเจน ทำให้พยากรณ์ได้ไม่ยาก แต่การที่จะทำนายได้ดีนั้น นักพยากรณ์จะต้องทราบตำนานของเทพ และประวัติของตัวละครต่างๆ อย่างละเอียด ทำให้ประชาชนต้องไปค้นจากตำราต่างๆ เพิ่มเติม เป็นการส่งเสริมความรู้ และรักการอ่านหนังสือให้กับประชาชนโดยไม่รู้ตัว ข้าพเจ้าเชื่อมั่นว่าหนังสือ "พรหมญาณ พยากรณ์" เล่มนี้ จะสร้างอาชีพให้กับประชาชนได้อย่างแน่นอน ขอยกย่องอาจารย์พรหมญาณ รัตนญาณพิโมกขิ์ ที่กล้าคืดกล้าทำในครั้งนี้ั้งนี้
  (อาจารย์ธนกร สินเกษม)
  นายกสมาคมโหรแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์