ภาพการอบรมหลักสูตร "พรหมญาณ พยากรณ์" รุ่นที่ 1 (25-26 สิงหาคม 2550)
คลิกภาพเล็กเพื่อดูภาพขยาย