พรหมญาณ พยากรณ์ ศาสตร์แห่งการพยากรณ์ ที่คิดค้นขึ้นใหม่ ครั้งแรกของไทย และของโลก รวบรมโหราศาสตร์ไทย และต่างประเทศแทบทุกแห่ง ใช้เวลาคิดค้นถึง 6 ปี ใช้ระบบการทำนายด้วยไพ่ เข้าใจง่าย สามารถตรวจทำนายดวงชะตาของคุณ และคนใกล้ชิดได้ด้วยตนเอง

สนใจเข้าอบรมหลักสูตรพรหมญาณ พยากรณ์ เพื่อประกอบอาชีพหรือเพื่อความรู้
หลักสูตร วันที่/เวลา
หลักสูตรไพ่พรหมญาณพยากรณ์ศาสตร์ รุ่นที่ 46
- สถานที่อบรมสำหรับรุ่นที่ 46 คือ โรงแรมอมรา ถนนสุรวงศ์
24 - 25 มิ.ย. 2560

* หมายเหตุ
- ผู้เข้าร่วมอบรมจะได้รับประกาศนียบัตร "หลักสูตรพรหมญาณพยากรณ์"
- ค่าลงทะเบียนรวมค่าอุปกรณ์ ค่าเอกสาร และอาหารกลางวัน อาหารว่าง
- กรุณาสมัคร และชำระค่าลงทะเบียนก่อนวันอบรม 1 สัปดาห์
- จำนวนผู้สมัครไม่ต่ำกว่า 10 คน จึงจะดำเนินการอบรม หากมีการยกเลิกคอร์สจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 1 สัปดาห์ ทางสถาบันขอจำกัดจำนวนผู้สมัครไม่เกิน 30 คนต่อรุ่นค่ะ

วิธีการสมัคร
สมัครอบรมได้ที่ โทร. 081-9129924 email : promayarn@hotmail.com

วิทยากร และอำนวยการสอนโดย
อาจารย์พรหมญาณ รัตนญาณพิโมกขิ์
(อาจารย์ผู้คิดค้นศาสตร์แห่งไพ่พรหมญาณ)